Da li je u IT-ju formalno obrazovanje neophodno?

Dva tima debatuju na interesantnu temu – Da li je u IT-ju formalno obrazovanje neophodno?. Suprotstavljena su dva stava o istoj temi, a naravno stavovi su oprečni.Debatak je serija debata koje je pokrenula kompanija HOOLOOVOO-u sa namerom jačanja kulture dijaloga i vođenja zdrave diskusiju na razne teme. Da vežbamo razmenu stavova, ali pristojno, s pravilima, […]